Meddelande

Övriga delar av forumet kräver inloggning
Välkommen att logga in!
Registrerade medlemmar kan skriva inlägg i detta möte
Skriv svar
Göte m8430
Inlägg: 488
Blev medlem: 20 apr 2017 20:33
Ort: Täby
Kontakt:

Meddelande

Inlägg av Göte m8430 »

Jag kan meddela att jag lämnat styrelsen enligt §10 i stadgarna.

Främst pga styrelsens ovilja att åtgärda klubblokalen, som påminner om en svinstia.

Användarvisningsbild
Jan-Martin
Inlägg: 138
Blev medlem: 16 maj 2017 21:45
Ort: Håcksvik
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av Jan-Martin »

Göte m8430 skrev:
19 maj 2019 09:42
Jag kan meddela att jag lämnat styrelsen enligt §10 i stadgarna.

Främst pga styrelsens ovilja att åtgärda klubblokalen, som påminner om en svinstia.
Synd att du inte vill vara med i styrelsen längre. Men jag vet hur otacksamt det kan vara med den typen av mandat i ideella organisationer.   Vi får hoppas att det finns engagerade medlemmar som kan axla manteln och vill ge sig på den rollen i ledningsgruppen.

Hoglinowie
Inlägg: 46
Blev medlem: 08 okt 2017 18:41

Re: Meddelande

Inlägg av Hoglinowie »

Sorgligt att höra, tack Göte för det som varit. Hur ska det nu gå?
Vänligen:
Hoglinowie

Johan Persson m2397
Inlägg: 38
Blev medlem: 30 dec 2017 04:17

Re: Meddelande

Inlägg av Johan Persson m2397 »

Såg Götes email om utträde ur styrelsen. Tråkigt att höra.

Det nämns även något om skadestånd på 270000 kr. Har inte läst något om detta tidigare. Vad handlar det om?

Göte m8430
Inlägg: 488
Blev medlem: 20 apr 2017 20:33
Ort: Täby
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av Göte m8430 »

Fråga styrelsen!

Jag är inget bra på siffror. Det exakta beloppet var 282 660 kr.

Frågan om skadestånd är besvarad i mötet Fritt forum i tråden Skadestånd

Göte m8430
Inlägg: 488
Blev medlem: 20 apr 2017 20:33
Ort: Täby
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av Göte m8430 »

Följande är avsett att skickas som nyhetsbrev

Det finns flera problem med styrelsearbetet i ABC-klubben. Beslutsrutinen till att börja med. Normalt sett bör det räcka med att ett beslut fattats i styrelsen enligt stadgarna för att det ska gälla med omedelbar verkan. Ibland krävs det stadgevidrigt att protokollet från styrelsemötet skall ha bekräftats vid nästa styrelsemöte. Detta kan också påverka betalningsrutinen, som inte heller fungerar tillfredsställande. Mina protester mot detta förfarande, som inte finns nedtecknat, har inte hörsammats av övriga i styrelsen. Vi blev av med bland annat vår postbox, eftersom vi inte betalade i tid.

För det andra har bokföringen skötts på ett undermåligt sätt av Allen. Vid årsmötet 2018 resulterade det i att ett extra årsmöte fick inkallas, eftersom årsredovisningen inte var klar till ordinarie årsmöte. Det hör till saken att jag med början i december frågade Allen om bokföringens status, eftersom det varit problem med detta året dessförinnan. Då, och vid alla efterföljande förfrågningar, fick jag svaret att det är snart klart. I början av år 2018 frågade jag också vad jag kunde hjälpa till med och fick samma svar. När datum för årsmötet kom närmare, frågade jag vad det var som saknades. Svar: det saknas ingenting, det är några konteringar jag är osäker på. Jag gav då Allen order att lämna årsredovisningen till revisorn i befintligt skick för genomgång. Allen vägrade göra detta. Med onödigt extra årsmöte som resultat.

För det tredje och förmodligen allvarligaste, så har uppsägningen av lokalen förhalats och misskötts. Jag började ganska tidigt år 2018 att ta upp frågan, men den blev inte protokollförd förrän i styrelsemötet i augusti.

När Fastighetskontorets dåvarande kundförvaltare anmälde sin besiktning av vår kundlokal i november, så fick jag tillgång till lokalen. Nog för att den varit i dåligt skick vid tidigare besök, men nu påminde den snarast om en svinstia. Jag fick närmast en chock. Jag har inga nycklar till lokalen och egentligen inte heller någon direkt orsak att besöka den.

Kundförvaltarens besök resulterade i ett försynsprotokoll, som listar en massa saker som vi ska åtgärda. Även sådant som vi var oskyldiga till. En jurist, som tidigare haft lokal i Alviks kulturhus och varit ordförande i kulturhusets styrelse, fick reda på vårt predikament och erbjöd sin hjälp. Vid ett möte mellan juristen, Allen och undertecknad fick ABC-klubben ett konkret erbjudande om fastpris inkluderande samarbete med klubben för att driva frågan framåt. Detta föredrogs av juristen vid vårt styrelsemöte i april 2019. Vilket godkändes av styrelsemötet, inklusive fastpris betalning.

Därefter gick det snabbt. Vår jurist gick till motangrepp. Lämnade (1) anmälan till hyresnämnden i Stockholm, (2) anmälan om betalningsföreläggande till kronofogden på ett sammanlagt belopp på 282 660 kr för brister i lokalen, (3) påbörjade polisanmälan för arbetsrisk i lokalen, vilken inte kunde slutföras, eftersom juristen inte fick tillgång till lokalen för dokumentation av risken.

Fastighetskontorets kundförvaltare för vår lokal lämnade sin anställning på Fastighetskontoret inom en vecka. Och hennes chef insjuknade. Vilket enligt min mening tyder på förståelse för våra motkrav.

Vid styrelsemötet i maj i år diskuterades ingående motivet för Allen att på eget bevåg ändra det redan beslutade fastprisavtalet till ett timbaserat avtal utan föregående styrelsebeslut. Dock godkändes denna omförhandling med tillhörande faktura med tre röster för och två mot.

Kan tillägga att jag aldrig haft behörighet till klubbens bankkonton och inte heller sett kopior på klubbens deklarationer. Jag kan inte arbeta i en styrelse, som drivs på ovan beskrivet sätt och som väljer att tacka nej till möjligheten att inkassera 282 660 kr, varför jag väljer att lämna styrelsen med omedelbar verkan i enlighet med §10 i klubbens stadgar, inklusive ansvarsfrihet för den fortsatta verksamheten.

Göte Liljegren, f.d. styrelseordförande

Användarvisningsbild
nilsola
Inlägg: 42
Blev medlem: 24 nov 2018 18:18
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av nilsola »

Jag uppfattar detta som ett utslag av en personlig motsättning mellan Göte å ena sidan och Allen å den andra.
Det är starkt vinklat och det finns flera faktafel.
Eftersom processen fortfarande pågår vill jag inte gå in i detalj på detta nu.
Några saker där jag själv har varit inblandad vill jag dock rätta till.
Vid styrelsemötet i April talades det inte om något fastprisavtal.
Tvärtom framkom det med önskvärd tydlighet att det var ett rörligt avtal där arvodet skulle bero av resultatet.
Det vi godkände på mötet var två fakturor från juristen, inget annat.
Vid styrelsemötet i Maj var det inte heller tal om fastpris- eller timavtal.
Vid det styrelsemötet beslutade vi att betala en faktura från juristen, ingenting annat.
Nils Ola Nilsson, 🕷️ nilsola@abc.se, 🕸️ tel +46-70-374 69 89

Göte m8430
Inlägg: 488
Blev medlem: 20 apr 2017 20:33
Ort: Täby
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av Göte m8430 »

nilsola skrev:
13 jun 2019 21:27
Vid styrelsemötet i April talades det inte om något fastprisavtal.
Tvärtom framkom det med önskvärd tydlighet att det var ett rörligt avtal där arvodet skulle bero av resultatet.
Det vi godkände på mötet var två fakturor från juristen, inget annat.
Styrelsen beslöt att betala ett fastpris på 10 000 kr enligt avtalet, enligt vilket juristen ger oss i klubben instruktioner och hjälp med kontakter med berörda instanser. Och klubben utför jobbet enligt dessa instruktioner.

Allen framförde också ett förslag att juristen skulle få en provision på det skadeståndsbelopp vi lyckades få ut av Fastighetskontoret på grund av deras försummelser. Inget beslut i detta avseende.

Någon betalning av denna faktura genomfördes dock inte på grund av brister i våra betalningsrutiner.
nilsola skrev:
13 jun 2019 21:27
Vid styrelsemötet i Maj var det inte heller tal om fastpris- eller timavtal.
Vid det styrelsemötet beslutade vi att betala en faktura från juristen, ingenting annat.
Det var en lång diskussion på styrelsemötet i maj om den obetalda fastprisfakturan från föregående möte och den omförhandling till timprisfaktura som Allen genmfört. Avtalet var dock i grunden detsamma. Mötet beslöt att i stället betala den omförhandlade timprisfakturan.

Användarvisningsbild
nilsola
Inlägg: 42
Blev medlem: 24 nov 2018 18:18
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av nilsola »

Eftersom avtalet enbart är muntligt (!) så går det inte att i efterhand fastställa vad avtalet egentligen gick ut på.
Jag uppfattade dock att provisionen var en grundförutsättning för avtalet.
På mötet i maj talades det aldrig om någon omförhandling. Det som diskuterades var om
vi skulle betala den nya fakturan eller inte.
Nils Ola Nilsson, 🕷️ nilsola@abc.se, 🕸️ tel +46-70-374 69 89

Göte m8430
Inlägg: 488
Blev medlem: 20 apr 2017 20:33
Ort: Täby
Kontakt:

Re: Meddelande

Inlägg av Göte m8430 »

nilsola skrev:
14 jun 2019 09:10
Det som diskuterades var om vi skulle betala den nya fakturan eller inte.
Om styrelsen väljer att inte betala en faktura, så bör det väl finnas en orsak?

Skriv svar